• News will be here
 • W I niedzielę adwentu, 2 grudnia, po raz dwudziesty piąty rozpocznie się Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, które w tym roku realizowane jest pod hasłem „Świeca, która tworzy polską wigilię.

  Symbolem akcji jest świeca, która znajdzie swoje miejsce na wigilijnym stole. Jej płomień jest znakiem solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek.

  Łódzka Caritas przygotowała 100 tysięcy świec, które dostępne są w parafiach naszej archidiecezji. 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy mówi Tomasz Kopytowski, rzecznik prasowy Caritas.

  Tegoroczna kampania po raz dziewiętnasty ma charakter ekumeniczny. Obok Caritas uczestniczą w niej Diakonia Kościoła luterańskiego i reformowanego oraz ELEOS Kościoła prawosławnego.

  Trochę historii

  Początki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom sięgają roku 1993. W kilku diecezjach przeprowadzono wówczas pilotażową akcję. W 1994 na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych w Rusinowicach akcja zyskała wymiar ogólnopolski. Początkowo miała też inną nazwę „Bożonarodzeniowa Świeca Caritas”. Jej symbolem była świeca z napisem Caritas, która miała stać na wigilijnym stole, przy dodatkowym nakryciu i wyrażać gotowość domowników na przyjęcie Chrystusa w każdym, kto wymaga pomocy. Cały dochód ze sprzedaży świec przeznaczany był na pomoc dzieciom z ubogich rodzin, zwłaszcza na sfinansowanie dożywiania w szkołach.

  Inicjatywa spotkała się z wielkim odzewem wiernych. Na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych w 1995 roku postanowiono, że projekt będzie kontynuowany pod nazwą „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W promocję zaangażowały się środki społecznego przekazukrajowe i lokalne.

  W 1996 roku w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom włączyli się harcerze z ZHP prowadzący w Polsce akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Światło zapalane w grocie Narodzenia Pańskiego, a wraz z nim wigilijna świeca Caritas docierała m.in. do prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, sejmu i senatu. Rok jubileuszowy 2000 to pierwsze ekumeniczne WDPD z udziałem Kościoła prawosławnego i ewangelickoaugsburskiego w RP.

  Udostępnij