• News will be here
 •  

  30 stycznia przed komisją konkursową mieli stanąć kandydaci na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14. Wojewoda anulował ten konkurs.

  Pierwszy nabór na dyrektora Szkoły Podstawowej 14, ogłoszony w maju ubiegłego roku, nie został rozstrzygnięty.

  – Żaden z trojga kandydatów nie dostał od komisji konkursowej wystarczającej liczby głosów. Prezydent Grzegorz Mackiewicz zdecydował o ponownym ogłoszeniu konkursu na stanowisko – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Celem było, żeby dyrektora szkoły nr 14 wybrała komisja konkursowa złożona z szerokiego grona przedstawicieli rodziców, nauczycieli, kuratorium, związków zawodowych i władz samorządowych. Nabór ogłoszono w styczniu tego roku. Zgłosiła się jedna osoba. Na 30 stycznia zaplanowano posiedzenie komisji.

  Wojewoda łódzki przysłał nam wczoraj pismo (28 stycznia – przypis redakcji) o anulowaniu postępowania konkursowego. Zdaniem wojewody dyrektorskie stanowisko prezydent powinien powierzyć bez organizacji konkursu wskazanej przez siebie osobie po uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty – poinformowała rzecznik.

  Do czasu wyboru dyrektora SP 14, najdalej do czerwca, pełniącą obowiązki pozostaje wicedyrektor Beata Jaśkiewicz.

  Udostępnij