• News will be here
  • Od 11 do 24 lutego na terenie województwa łódzkiego trwać będą ferie zimowe. Policjanci prowadzić będą wiele działań pod wspólnym hasłem „Bezpieczne ferie”.

    Będą kontrolować autobusy przewożące dzieci i młodzież. Nie tylko te przejeżdżające przez nasze województwo, ale także autobusy rozpoczynające jazdę w Łódzkiem. Działania skoordynowane będą m.in. z Inspekcją Transportu Drogowego.

    Szczególną uwagę policjanci będą skupiać na: stanie trzeźwości kierowców oraz czasie ich pracy; dostosowaniu prędkości jazdy do panujących warunków na drodze; uświadamianiu zagrożeń wynikających z rozproszenia uwagi podczas kierowania pojazdem, kreowaniu życzliwych postaw na drodze i doborze właściwych miejsc postoju w czasie podróży,; stanie technicznym, prawidłowym oświetleniu i wyposażeniu pojazdów, w tym obecności tablic ostrzegawczych oraz tachografów; właściwym załadunku sprzętu narciarskiego oraz bagaży; wyposażeniu w obowiązujące urządzenia gaśnicze; korzystaniu zarówno przez kierujących, jak i pasażerów z pasów bezpieczeństwa, przewożeniu dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednim zachowaniu się najmłodszych użytkowników dróg.

    Równolegle z działaniami kontrolnymi na drogach policjanci prowadzić będą działania z zakresu profilaktyki „bezpieczeństwo ruchu drogowego” pod nazwą „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu”. Funkcjonariusze ustalili miejsca zimowisk i półkolonii na podległym im terenie, aby organizować tam spotkania z dziećmi, ucząc bezpiecznych zachowań podczas ferii.

    Udostępnij