• News will be here
  • 7 marca odbędą się bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych. Organizuje je Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach mobilnego punktu informacyjnego.

    Spotkanie odbędzie się w godz. 8.30 – 11.00 w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, który mieści się w wydziale spraw społecznych i gospodarczych UM przy ul. Narutowicza 33 (pok. 11, I piętro).

    – Podczas konsultacji można pogłębić wiedzę na temat możliwości skorzystania ze środków unijnych na szczeblu wojewódzkim i krajowym – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

    Konsultacje adresowane są do potencjalnych beneficjentów (osoba fizyczna, przedsiębiorca, przedstawiciel organizacji pozarządowej, osoba bezrobotna, pracownik firmy zamierzający podnieść swoje kwalifikacje).

    Udostępnij