• News will be here
 •  

  Zakład Energetyki Cieplnej otrzymał dofinansowanie swojego projektu dotyczącego ochrony środowiska.

  W pierwszym dniu wiosny w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prezes ZEC-u Florian Wlaźlak podpisał aneks do umowy na dofinansowanie projektu, który zakład realizuje. Chodzi o „Wykonanie instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów norm zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska Konstantynowska w Pabianicach”.

  Podpisanie dokumentów zwiększających wartość dofinansowania umożliwi zakończenie trwającego postępowania przetargowego. Celem realizowanego przez Zakład Energetyki Cieplnej projektu jest dostosowanie istniejącej instalacji redukcji zanieczyszczeń do mających obowiązywać, począwszy od 1 stycznia 2022 roku, zaostrzonych norm emisji zanieczyszczeń – mówi Krzysztof Mondzielewski, kierownik działu technicznego w ZEC-u.

  Zgodnie z umową następuje zwiększenie wartości przyznanego dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki o 6.926.457 zł. Wartość uzyskanego ze strony NFOŚiGW wsparcia wzrośnie więc do 27.819.357 zł, co nadal stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu będzie wynosić prawie 45,6 mln złotych. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki.

  Udostępnij