• News will be here
 •  

  Rusza nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości.

  Z dotacji mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy.

  Umowy dotacyjne podpisywane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel (40 tys. zł). Wnioskodawca może uzyskać dotację celową w wysokości do 600 złotych brutto za 1 tonę zutylizowanego odpadu azbestowego (na 1 nieruchomość), lecz nie więcej niż 3000 złotych. Wydatki powyżej 3000 złotych wnioskodawca pokrywać będzie z własnych środków finansowych – wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Do wniosku należy przygotować m.in. kserokopię zgłoszenia złożonego w wydziale architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach w zakresie prac związanych z usuwaniem azbestu oraz kosztorys inwestorski lub ofertę z uwzględnieniem zakresu kosztów, przygotowane przez wykonawcę prac. Ważna informacja: wykonawca musi wystawić dokument potwierdzający przekazanie wyrobów azbestowych na składowisko – kartę przekazania odpadów na składowisko.

  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce ochrona środowiska: Azbest – dotacja 2019r. Wniosek można pobrać ze strony internetowej UM lub w wydziale ochrony środowiska (ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 22).

  Udostępnij