• News will be here
 • Profesor Janusz Alwasiak (ur. 3 grudnia 1932 roku w Pabianicach) – lekarz, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, Honorowy Obywatel Pabianic, cudowny Człowiek – nie żyje.

  Pracę lekarza rozpoczął w Szpitalu Miejskim w Pabianicach. Mając I stopień specjalizacji z anatomii patologicznej (czyli patomorfologii) oraz I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych w 1964r. rozpoczął pracę w Zakładzie Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Łodzi. Cztery lata później zdobył Tytuł specjalisty II stopnia z zakresu anatomii patologicznej. 10 grudnia 1969r. obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Jako specjalista neuropatologii w 1975 roku przeniósł się do Ośrodka Naukowo-Badawczego Akademii Medycznej w Łodzi, przekształconego w Katedrę Onkologii. Otrzymał stanowisko kierownika Pracowni Cytodiagnostyki Klinicznej. W 1981r. zakończył przewód habilitacyjny i w lipcu 1983 uzyskał stanowisko docenta. Profesorem nadzwyczajnym Akademii Medycznej w Łodzi został w roku 1986. Tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu 12 maja 1992r. W 1996 roku objął stanowisko kierownika Zakładu Patologii Nowotworów Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Łodzi. Pomimo przejścia na emeryturę w 1999r. pozostał aktywny zawodowo.

  Należał do licznych towarzystw i organizacji naukowych.

  Na przestrzeni lat 1949-1965 czynnie uprawiał sport jako piłkarz klubu „PTC Pabianice” oraz hokeista „Włókniarza Pabianice”. W ramach PTTK trenował narciarstwo. Od 1988 roku zaangażował się w pracę społeczną na rzecz Pabianic i został czynnym członkiem Zarządu (a następnie Członkiem Honorowym) Towarzystwa Przyjaciół Pabianic. 5 listopada 1996r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pabianice.

  Cześć Jego Pamięci!

  Pogrzeb profesora rozpocznie się w poniedziałek, 15 lipca, o godzinie 11.00 w mauzoleum na cmentarzu ewangelickim.

  Udostępnij