• News will be here
 • Budżet Obywatelski w toku. Do 26 września wnioskodawcy, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania, będą mieli czas na złożenie pisemnego odwołania.

  Ratusz podał 12 września wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Jest ich 19, w tym 3 niedopuszczone do głosowania. Są to: modernizacja sufitu sali gimnastycznej przy ul. Gdańskiej 7, budowa zatoczek i wiat przystankowych na żądanie na ul. Partyzanckiej przy Widzewskiej oraz minidirt park w parku wolności (tor rowerowy).

  Do głosowania dopuszczono 16 projektów: Dron – strażnik czystego powietrza (zakup drona) – koszt 135.000 zł; Statek MS Mikołaj Kopernik – budujemy plac zabaw (ogólnodostępny plac zabaw na terenie SP 3) – koszt 206 tys. zł; Ogólnodostępny plac zabaw na terenie SP 17 – koszt 250 tys.; Oświetlenie w parku Wolności – koszt 250 tys.; Postaw na książkę (zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej) – koszt 50 tys.; Bezpieczny strażak – zakup ubrań specjalnych dla OSP Pabianice – koszt 150 tys.; Infrastruktura boiska na MOSiR-ze (m.in. wymiana lamp, zakup i montaż trybuny, bramek przenośnych i ławek rezerwowych na obiekcie przy ul. Grota Roweckiego 3) – koszt 250 tys.; „Dziecięca remiza” – aktywny plac zabaw ze strażackimi motywami przy ul. Polnej 53/55 – koszt 249.998 zł; Pabianicki mural (na ścianie pomiędzy SDH-em a Urzędem Miejskim) – koszt 108.930 zł; Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 – koszt 250 tys.; Poprawa infrastruktury, warunków organizacji imprez w hali MOSiR – koszt 165 tys.; Boisko do piłki plażowej (beach soccera) wraz z bazą sprzętową przy ul. Sempołowskiej 6 – koszt 247.800 zł; Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 (Centrum Seniora) – koszt 250 tys.; Pływająca fontanna na Lewitynie 250 tys.; Kino letnie na Lewitynie – koszt 150 tys.; Wielkie litery do zdjęć i kamery – meganapis PABIANICE – koszt 100 tys.

  Listę projektów ostatecznie dopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej 27 września. Głosowanie rozpocznie się 1 października i potrwa do 14 października.

   

   

  Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania
  w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2020 rok

  Lp. Nazwa projektu Krótki opis projektu Koszt

  projektu ustalony podczas oceny merytorycznej

  Status projektu wraz z uzasadnieniem
  w przypadku propozycji niedopuszczony do głosowania
   1. Dron – strażnik czystego powietrza” Zakup mobilnego laboratorium do badania stanu powietrza wyposażonego w kamerę hybrydową, dzięki której możliwe będzie również monitorowanie imprez oraz wsparcie służb np. podczas poszukiwań osób zaginionych.

  135 000 zł

  Projekt dopuszczony do głosowania
   

  2.

   

  Statek MS Mikołaj Kopernik – budujemy plac zabaw

   

  Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach na wewnętrznym dziedzińcu szkoły dostępnym dla mieszkańców w godz. 14:30-21:30.

   

  206 000 zł

   

  Projekt dopuszczony do głosowania

   3.  Ogólnodostępny plac zabaw na terenie SP17
  w Pabianicach
  Budowa placu zabaw na aktualnym boisku (placu) asfaltowym znajdującym się na terenie SP17 w Pabianicach. Dostępność dla mieszkańców w godz. 8:00-18:00 (pon.-pt.) oraz 10:00-16:00 (sob.-ndz.)

  250 000 zł

  Projekt dopuszczony do głosowania
   4. Oświetlenie w Parku Wolności Wykonanie oświetlenia umożliwiającego korzystanie z Parku Wolności również
  w godzinach wieczornych.

  250 000 zł

  Projekt dopuszczony do głosowania
   5. Postaw na książkę Wzbogacenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach o nowości wydawnicze.

  50 000 zł

  Projekt dopuszczony do głosowania
  6. Bezpieczny strażak – zakup ubrań specjalnych
  dla OSP Pabianice
  Zakup ubrań specjalnych oraz hełmów bojowych do wykorzystania przez strażaków ochotników podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

  150 000 zł

  Projekt dopuszczony do głosowania
   

   7.

   

  Modernizacja sufitu sali gimnastycznej przy
  ul. Gdańskiej 7

   

  Celem projektu jest przeprowadzenie Modernizacja sufitu sali gimnastycznej znajdującej się na obiekcie ZGM Pabianice, ul. Gdańska 7 wynajmowanym przez PTC Pabianice. Dostępność sali dla mieszkańców: pon., wt., śr. i czw. w godz. 8:00-16:00, pt. w godz. 8:00-12:00
  i 13:00-16:00, sob. w godz. 10:00-14:00,
  w ndz. otwarta dla wszystkich chętnych grup w umówionych terminach.

   

   

  Projekt niedopuszczony do głosowania

  Dysponent obiektu (ZGM) w załączniku do formularza powołał się na zapisy umowy najmu z PTC, które stoją
  w sprzeczności z zasadami budżetu obywatelskiego.

   8. Infrastruktura boiska na obiekcie MOSiR Dostosowanie terenu wkoło boiska do standardów umożliwiających organizację zawodów sportowych dla podmiotów korzystających z terenu MOSiR Pabianice. Obiekt otwarty codziennie od 8:00 do 20:00.

  250 000 zł

  Projekt dopuszczony do głosowania
   

   9.

   

  Dziecięca remiza” – aktywny plac zabaw ze strażackimi motywami

   

  Budowa ogólnodostępnego placu zabaw
  przy ul. Polnej (działka nr 72/1 obręb 18).

   

   

  249 998 zł

  Projekt dopuszczony do głosowania
   

  10.

   

  Pabianicki mural

   

  Stworzenie muralu przedstawiającego
  ul. Zamkową z dawnych lat na ścianie kamienicy przy ul. Kościuszki 4 (ściana widoczna od ul. Zamkowej) wraz
  z wymianą stolarki okiennej.

   

  108 930 zł

   

  Projekt dopuszczony do głosowania

   

  11.

   

  Budowa zatoczek i wiat przystankowych na
  ul. Partyzanckiej

   

  Budowa zatoczek i wiat przy przystankach „na żądanie” znajdujących się przy
  ul. Partyzancka/Widzewska.

   

   

  Projekt niedopuszczony do głosowania

  Braki formalne – brak zgody dysponenta terenu (§ 13 ust. 3 pkt 2 Zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych
  w formie budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic).

   

   12.

   

  Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2

   

  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 20m x 40m. Boisko będzie dostępne w czasie pracy szkoły oraz w czasie pracy animatora.

   

  250 000 zł

   

  Projekt dopuszczony do głosowania

   13. Poprawa infrastruktury, warunków organizacji imprez w hali MOSiR Gruntowny remont pomieszczenia służącego wszystkim, którzy organizują imprezy sportowo-rekreacyjno-widowiskowe na terenie hali sportowej MOSiR. Hala czynna jest w dni powszednie w godzinach 6:30 – 21:30, w weekendy: soboty 8:00 – 18:00, niedziele 10:00 – 18:00.

  165 000 zł

  Projekt dopuszczony do głosowania
   14. Boisko do piłki plażowej (beach soccera) wraz
  z bazą sprzętową
  Budowa boiska do piłki plażowej na obiekcie PTC Pabianice przy ulicy Sempołowskiej 6, dostępnym od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00 SP13, 16.00-21.00 drużyny PTC oraz pozostali mieszkańcy. Sobota-niedziela: w godzinach otwarcia klubu.

  247 800 zł

  Projekt dopuszczony do głosowania
   

   15.

   

  Rewitalizacja terenu zielonego przy

  ul. Konopnickiej 39

   

  Zagospodarowanie terenu zielonego przy
  ul. Konopnickiej 39 tak, aby mógł stanowić teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla osób w różnym wieku. Miejsce otwarte
  w godzinach działania Centrum Seniora.

   

  250 000 zł

   

  Projekt dopuszczony do głosowania

   16. Pływająca fontanna na Lewitynie Fontanna zostanie zainstalowana na stawie na Lewitynie jako kolejna atrakcją dla mieszkańców, ale również jako skuteczne narzędzie do napowietrzania zbiornika.

  250 000 zł

  Projekt dopuszczony do głosowania
   17. Kino letnie na Lewitynie Organizacja ok. 10 seansów plenerowego kina letniego na Lewitynie.

  150 000 zł

  Projekt dopuszczony do głosowania
   18. Wielkie litery do zdjęć i kamery – mega napis PABIANICE Projekt, zakup i oświetlenie liter z nazwą miasta oraz ich montaż w miejscu,
  w którym nie będzie ograniczeń
  z dostępnością.

  100 000 zł

  Projekt dopuszczony do głosowania
   19. Mini Dirt Park w Parku Wolności (tor rowerowy) Wykonanie toru do jazdy na rowerze (nasypów ziemnych o zróżnicowanej wielkości) w części niecki stawu znajdującego się za wieżowcem przy
  ul. Łaskiej 96 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  Projekt niedopuszczony do głosowania

  Projekt niemożliwy do realizacji
  w trakcie jednego roku budżetowego (nie spełnia warunków § 4 pkt 4 Zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych
  w formie budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic).

  Udostępnij