• ZUS i bezpłatne szkolenie

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pabianicach zaprasza do skorzystania z bezpłatnego szkolenia na temat: „Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”.

    Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: warunki nabywania prawa do świadczenia, komu będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające, jaki dokument potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku, jakie świadczenia będą uwzględniane przy ustalaniu progu 1600 zł, od kiedy będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające i w jakiej kwocie przysługuje świadczenie uzupełniające.

    Szkolenie odbędzie się 19 września (czwartek) w Miejskim Ośrodku Kultury (ul. Kościuszki 14). Początek szkolenia godzina 10.00.

    Udostępnij