• We wtorek (8 października) w godzinach 10.00 – 16.00 na placu przy Urzędzie Miejskim stanie mobilny punkt związany z projektem „Świadomość Twoją Tarczą”.

  Będzie można uzyskać informacje prawne na temat przestępstw przeciwko osobom starszym, nielegalnych praktyk firm pożyczkowych i niedozwolonych działań firm windykacyjnych, niealimentacji czy przemocy domowej. Ponadto informacje związane z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych (odszkodowanie i zadośćuczynienia) przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz adresy lokalnych ośrodków pomocy pokrzywdzonym, w których uzyskać można pomoc psychologiczną, prawną i finansową. „Świadomość Twoją Tarczą” to kampania informacyjno-promocyjna realizowana przez Fundację Cognitio, współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

  Harmonogram wydarzenia:

  10.00 – 12.00 – możliwość uzyskania informacji prawnej

  12.00 – 13.00 – prelekcja nt. „Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”

  13.00 – 14.00 – miniszkolenie pt. „Kształtowanie odpowiednich postaw i radzenie sobie z sytuacjami stresującymi, niebezpiecznymi i niosącymi ryzyka”

  13.00 – 16.00 możliwość uzyskania informacji prawnej

  Udostępnij