• W czwartek, 21 listopada, została zawarta umowa na przebudowę ulicy Warszawskiej, na odcinku od Dużego Skrętu do granic miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia.

  W ratuszu ze strony miasta umowę podpisali prezydent Grzegorz Mackiewicz i Rafał Kunka, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Wykonawcę, czyli Zakład Remontowo-Drogowy spółka z o.o. spółka komandytowa z Łodzi, reprezentował Przemysław Wiśniewski, prezes zarządu komplementariusza. Wydarzeniu towarzyszyli senator Maciej Łuczak, wiceprezydent Marek Gryglewski, przewodniczący RM Krzysztof Rąkowski i inżynier miasta Andrzej Różański.

  Wartość umowy wynosi 6.868.789 zł (3,6 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych). W zakres wchodzą roboty drogowe oraz instalacyjne związane z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i oświetleniem.

  Wykonawca chce zacząć roboty 27 listopada od prac rozbiórkowych i zerwania warstwy asfaltu, następnie wjedzie ciężki sprzęt. Będzie budowana jednocześnie kanalizacja deszczowa i sanitarna mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Roboty będą prowadzone jednocześnie na całym wyznaczonym odcinku Warszawskiej, czyli od Dużego Skrętu do granic miasta. Do końca stycznia 2020r. miasto musi wykorzystać dofinansowanie przyznane z FDS. Ulica zostanie zamknięta i wyznaczone objazdy zgodnie z tymczasową organizacja ruchu. Do 31 stycznia wykonawca zamierza zrobić podbudowę całej jezdni wraz z towarzysząca infrastrukturą. Termin zakończenia wszystkich robót to 31 maja 2020r.

  Od 1 grudnia rozpoczyna się modernizacja linii tramwajowej i będzie kursowała komunikacja zastępcza.

  Kiedy ul. Warszawska będzie zamknięta na czas remontu, autobus Z41 pojedzie ul. Sikorskiego i Partyzancką, do tymczasowego przystanku przy ul. Cegielnianej. Tam będzie odbywała się przesiadka na tramwaj do Łodzi. Objazdem pojadą także autobusy linii nocnej N4B – w obydwu kierunkach zostaną skierowane ulicami: Partyzancką, Sikorskiego, Nawrockiego i Skargi.

  Na czas prowadzonych prac na ul. Warszawskiej z użytkowania zostanie wyłączona stacja roweru publicznego na Dużym Skręcie.

  Udostępnij