• Starostwo powiatowe przysłało następujący komunikat.

  Szanowni Państwo!

  W trosce o zdrowie petentów i pracowników Urzędu oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa i wprowadzone ograniczenia w Polsce w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem COVID-19 informujemy, że zamykamy Starostwo Powiatowe w Pabianicach dla petentów od 16 marca do 25 marca 2020 roku z możliwością przedłużenia.

  W celu załatwienia wszystkich spraw zaleca się:

  1) korzystania z platformy ePuap: /powiat_pabianicki/skrytka

  2) korzystanie z drogi e-mail: powiat@powiat.pabianice.pl

  Szczegółowe informacje o danych kontaktowych (telefony, e-maile) do poszczególnych komórek organizacyjnych starostwa są dostępne na stronie: http://www.powiat.pabianice.pl w zakładce kontakt

  Udostępnij