• News will be here
 • ZUS informuje, że rodzice nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

  Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkola, żłobka lub szkoły rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14dniowego zasiłku opiekuńczego. W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020r.

  W tej sytuacji rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów mówi Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS.

  Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić dostępny na stronie ZUS formularz Z15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki.

  Jednak po wejściu w życie nowych przepisów okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni dodaje rzecznik.

  Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznieza pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorcaswojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS.

  Udostępnij