• Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania bezpośrednie przez lekarzy orzekających w ZUS.

  Ubezpieczeni są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania przez oddział ZUS, który prowadzi postępowanie związane z wydaniem orzeczenia.

  Badania będą przywracane etapowo, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarnoepidemiologicznej mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

  Dotąd, od 16 marca, badania bezpośrednie zaplanowane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie były z powodu epidemii przesuwane na źniejszy okres. We wszystkich sprawach, w których to było możliwe, lekarze orzecznicy orzekali i orzekają zaocznie na podstawie dokumentacji. Obecnie ZUS stopniowo powraca do normalnego trybu pracy, który uwzględnia także badania bezpośrednie.

  Na podstawie Tarczy Antykryzysowej czasowe orzeczenia lekarskie, stanowiące podstawę do wypłaty rent i świadczeń rehabilitacyjnych, których ważność upłynęła lub upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po odwołaniu tego stanu, są z mocy prawa przedłużane na 3 miesiące.

  Warunkiem jest jednak, aby osoba złożyła wniosek o świadczenie na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia dodaje rzecznik.

  Udostępnij