• Komendant powiatowy policji w Pabianicach insp. Tomasz Szwed wręczył rozkazy o powołaniu i mianowaniu na wyższe stanowiska służbowe trzem funkcjonariuszom.

    Doceniając ich dotychczasową pracę i zaangażowanie, komendant powołał nadkom. Sławomira Kłosa na stanowisko komendanta komisariatu w Konstantynowie Łódzkim. Mianował asp. Sławomira Jerzmanowskiego na zastępcę naczelnika wydziału prewencji, a sierż. szt. Magdalenę Sakturę na specjalistę zespołu wykroczeń wydziału prewencji.

    Nadkomisarz Sławomir Kłos ma 48 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do policji wstąpił w 1998 roku. Od początku związany z pionem prewencji. Do 2009 roku pracował w łódzkim oddziale prewencji, gdzie przez pięć lat był dowódcą drużyny. Przez kolejne lata (2009-2016) pełnił funkcję kierownika referatu patrolowo-interwencyjnego pabianickiej komendy. W 2016 został zastępcą naczelnika wydziału prewencji. 11 stycznia 2020 roku komendant powiatowy powierzył mu pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta komisariatu w Konstantynowie Łódzkim, a 14 maja powołał na stanowisko komendanta tego komisariatu.

    Aspirant Sławomir Jerzmanowski ma 37 lat. Do służby wstąpił w 2007 roku. Od początku związany z pionem prewencji. Od 2017 jako specjalista zespołu wykroczeń pabianickiej komendy. Od stycznia 2020 aspirant miał powierzone obowiązki na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału prewencji. 15 maja 2020 roku mianowany na stanowisko zastępcy tego wydziału.

    Sierżant sztabowy Magdalena Saktura ma 31 lat. Rozpoczęła służbę w 2011 roku. Od początku związana z pionem prewencji jako funkcjonariusz wydziału patrolowo-interwencyjnego łódzkiej jednostki policji, później jako dzielnicowy w VI komisariacie policji w Łodzi, a od 2017 roku jako dzielnicowy w pabianickiej komendzie. Od 2019 pracuje w zespole wykroczeń wydziału prewencji KPP w Pabianicach. 15 maja 2020 roku mianowana na etat specjalisty powyższego zespołu.

    Udostępnij