• Radni pozytywnie ocenili pracę zarządu powiatu pabianickiego w 2019 roku. Klub PiS uważa, że został odsunięty od władzy.

    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji podlegających pod Radę Powiatu co do wykonania budżetu w roku 2019 była pozytywna. Budżet wyniósł ponad 117 mln zł, a wydatki ponad 114 mln zł. Co ciekawe, planowane wydatki wynosiły niecałe 101 mln zł. Dzięki środkom zewnętrznym do kasy powiatu wpłynęło blisko 17 mln zł więcej. Dług wynosi ponad 11 mln zł, ale jest sukcesywnie spłacany.

    Priorytetem w zadaniach inwestycyjnych były remonty dróg oraz budowa chodników, m.in. w Pawlikowicach, Woli Żytowskiej, na ul. Nawrockiego w Pabianicach czy w Dłutowie. Powiat realizował również wiele projektów edukacyjnych, zbudował siłownię plenerową itp.

    Dzisiejsza sesja absolutoryjna (online) trwała długo, ale większością głosów zarząd otrzymał wotum zaufania. Wątpliwości zgłaszał tylko klub PiS. O ile pozytywnie wypowiedział się o realizacji inwestycji, to nie może przeboleć, że nie ma żadnego przedstawiciela w prezydium rady oraz w komisjach rady. Waldemar Flajszer przypomniał kadencję 20142018, gdzie opozycja miała wiceprzewodniczącego w Radzie Powiatu. Radny obiecał, że z uporem będą o tym przypominać władzy.

    Starosta Krzysztof Habura podziękował radnym za ten kredyt zaufania oraz wszystkim urzędnikom za ciężką pracę na rzecz powiatu.

    Udostępnij