• 26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej z MCPS przyznaje, że to dobry moment na szukanie odpowiedzi na pytanieJak chronić nasze dzieci przed uzależnieniem?.

  Naturę ludzką od zawsze charakteryzuje ciekawość i potrzeba wynalazków, a w tym eksperymentowania z substancjami, które wpływają na samopoczucie. Substancje psychoaktywne, takie jak alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, potocznie nazywanedopalaczami”, nikotyna i inne, od zawsze budziły zainteresowanie.

  Środki uzależniające w obecnym świecie stały się powszechnie dostępne, a szczególnie narażeni na kontakt z nimi są ludzie młodzi. Warto pamiętać, że pod względem wchodzenia w uzależnienia to młodzież należy do grupy wysokiego ryzyka ze względu na uwarunkowania psychologiczne i rozwojowe związane z okresem dojrzewania psychospołecznego, który zazwyczaj trwa do ok. 21. roku życia. Na tym etapie nie jesteśmy jeszcze w pełni ukształtowaną jednostką, a co za tym idzie nie mamy w pełni ugruntowanego systemu wartości, kształtuje się nasza psychika i osobowość.

  Około 16. roku życia często występujekryzys młodzieńczy”, objawiający się nasileniem problemów emocjonalnych, a nawet zaburzeniami zachowania. Kryzys ten nabiera na sile zazwyczaj między 18. a 21. rokiem życia, kiedy to kształtuje się własna tożsamość i autonomia. To wtedy jesteśmy najbardziej zbuntowani przeciw obowiązującym normom, zakazom i nakazom oraz za wszelką cenę chcemy zaznaczyć własną odrębność i indywidualność.

  W wieku dorastania dla dziecka ważne jest odkrywanie siebie, swoich możliwości, akceptacja ze strony grupy rówieśniczej, poczucie przynależności i ważności. Jest to okres wielu sprzeczności i dylematów psychologicznych, filozoficznych, egzystencjalnych, z którymi młodzież nie zawsze potrafi sobie poradzić. Młodzi ludzie zapytani o to, dlaczego sięgają po środki uzależniające, najczęściej podają następujące przyczyny: problemy w życiu rodzinnym, uczuciowym, problemy w szkole i z rówieśnikami, stres, chęć zaimponowania innym, chęć poczucia się dorosłym, zaspokojenie ciekawości, presję środowiska, potrzebę zapomnienia oraz szybką poprawę samopoczucia.

  Czynniki ryzyka predysponujące do wchodzenia w uzależnienie:

  Przekonania, że używanie alkoholu, narkotyków i innych jest w porządku; Impulsywna osobowość; Brak umiejętności konstruktywnego (zdrowego) radzenia sobie z silnymi emocjami, trudnymi sytuacjami i problemami; Niska samoocena; Tendencja do zachowań agresywnych; Trudności w budowaniu relacji; Trudności w nauce; Częste uczucie znudzenia; Zobojętnienie; Uczucie osamotnienia; Spędzanie czasu z osobami używającymi substancji psychoaktywnych; Rozbudzona ciekawość w tym obszarze; Przyzwolenie na używanie substancji psychoaktywnych w młodym wieku; Brak wsparcia.

  Pamiętajmy, że to, czy dziecko będzie sięgało po którąś z substancji psychoaktywnych, w dużym stopniu zależy od nas, dorosłychod tego, czy staramy się być blisko naszego dziecka, czy ma w nas wsparcie, czy staramy się zabezpieczać jego potrzeby i wreszcie czy czuje, że jest dla nas ważne. Od tego, czy w naszym domu są określone jasne zasady, których przestrzegają wszyscy domownicy, czy jest jasno nazwane co wolno, a czego nie. Od tego, czy w domu jest szacunek dla wszystkich członków rodziny, czy problemy są wspólnie rozwiązywane, od tego również, czy dajemy sobie i dzieciom prawo do popełniania błędów. Od tego, czy dziecko w rodzinie czuje się bezpiecznie i ma zaufanie do rodziców, opiekunów!

  Apel do Rodziców, Opiekunów!

  Jeśli dla Ciebie ważne jest zdrowie i życie Twojego dziecka, w twoim domu nie powinno być przyzwolenia na używanie którejkolwiek z wymienionych substancji!

  Pamiętaj, że:

  Marihuana to narkotyk! Marihuana używana rekreacyjnie to nie to samo co marihuana medyczna! Alkohol to jedna z najsilniej uzależniających psychicznie i fizycznie substancji toksycznych. Jest równie niebezpieczny jak nielegalne substancje uzależniające. Piwo i gotowe drinki to alkohol. Udzielanie alkoholu osobom niepełnoletnim jest karalne! Papierosy i epapierosy nikotyna i inne substancje w nich zawarte są równie niebezpieczne i mogą być toksyczne dla młodego człowieka! Napoje energetyczne bezpieczne, bo ogólnodostępne? Nic bardziej mylnego! Cel użycia to szybka likwidacja zmęczenia, pobudzenie. Główny składnik: wysokie stężenie kofeiny. Nadmiar kofeiny może doprowadzić w szybkim tempie do przeciążenia organów wewnętrznych, a w konsekwencji może doprowadzić do przedwczesnego zgonu. Ponadto powoduje: pobudzenie, nerwowość, niepokój, zaburzenia snu, odwodnienie, wahania nastroju, wzmożony stres, nadpobudliwość, halucynacje, nieuzasadnione lęki. Używanie napojów energetycznych w młodym wieku zwiększa też podatność na uzależnienia!

  Dzieci, które od najmłodszych lat przyzwyczajają się do pokonywania zmęczenia przy pomocy łatwo dostępnych środków, nie są uczone, że aby zdrowo funkcjonować i prawidłowo się rozwijać, niezbędny jest odpoczynek i sendużo bardziej są narażone na to, że w wieku dorastania, w wieku dorosłym sięgną po inne środki uzależniające takie jak: „dopalacze” bądź narkotyki, oczekując szybkiego, doraźnego efektu.

  Jeden eksperyment nie jest równy uzależnieniu, jednak może pociągać za sobą nieodwracalne konsekwencje!

  Co możesz zrobić, aby zapobiec?

  Znajdź czas dla dziecka i wykorzystaj go, by jak najczęściej:

  Okazywać dziecku ciepło i czułość; • Rozmawiać, nie unikać trudnych tematów; • Słuchać uważnie i nie lekceważyć jego problemów; • Służyć radą i być, kiedy Ciebie potrzebuje; • Nie oceniać i nie porównywać z innymi; • Nie wyśmiewać, nie krytykować; • Nie stawiać zbyt wysokich wymagań; • Pomagać uwierzyć w siebie; • Doceniać starania i chwalić choćby drobne postępy; • Być przykładem i autorytetem, uczyć podstawowych wartości, pamiętając, że ważniejsze jest to, co robisz od tego, co mówisz; • Poznawać przyjaciół swojego dziecka; • Zawsze wiedzieć, gdzie jest i co robi Twoje dziecko; • Wyrażać zdecydowanie negatywną postawę wobec substancji psychoaktywnychbez moralizowania; • Wyznaczać jasne zasady.

  Próby sięgania po używki dziecko z reguły ukrywa przed dorosłymi. Wszelkie zmiany łatwiej jest wychwycić rodzicowi, który ma dobry kontakt z dzieckiem. Należy jednak pamiętać, że niektóre zachowania i postawy, które niepokoją rodziców, mogą mieć przyczyny inne niż narkotyki, np.: kłopoty szkolne lub rodzinne, niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami, zranione uczucia itp., które należy traktować równie poważnie i starać się pomóc dziecku w ich rozwiązaniu.

  Konsultant Punktu Konsultacyjnego

  ds. Problemów Narkotykowych, HIV i AIDS

  Jeśli coś Państwa zaniepokoiło, chcielibyście uzyskać więcej informacji, zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego ds. Problemów Narkotykowych, HIV i AIDS działającego w ramach Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej przy MCPS w Pabianicach (ul. Partyzancka 31, tel. 42 2154211).

  Udostępnij

  Jeden komentarz

  1. Ta zakazać wszystkiego dziecku to tym bardziej będzie chciało tego próbować, zakazany owoc smakuje najlepiej, można delikatniej, porozmawiać, jakie dana używka niesie ze sobą ryzyko, pisze to na własnym przykładzie, i energetyk raz na dwa-trzy dni nie zaszkodzi, jak się pije kawę to już nic złego nie widać

  Możliwość komentowania została wyłączona.