• Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Grzegorz Janowski oraz Dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Paweł Wiktorowicz podpisali porozumienie o współpracy.

    Porozumienie określa szczegółowy zakres i zasady współpracy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i podległych jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa łódzkiego oraz 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

    Współpraca terytorialsów i strażaków będzie polegała na zapewnieniu sprawnej i skutecznej realizacji zadań w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego mówi Małgorzata Glińska z 9. ŁBOT.

    Współdziałanie między 9. ŁBOT i PSP w naszym województwie obejmuje również czynności pomocnicze w walce z pożarami i innymi zagrożeniami, a także udział w realizacji pozostałych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpracę w zakresie działalności szkoleniowej. Zapewni to w przyszłości jeszcze lepsze przygotowanie strażaków i żołnierzy OT do niesienia pomocy potrzebującym.

    foto: ŁBOT

    Udostępnij