• News will be here
 • Znane są wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych. Największą popularnością cieszy się Zespół Szkół nr 2, czyliElektryk”.

  W szkole przy św. Jana powstanie aż sześć klas, w których uczyć się będzie 200 uczniów. Liceum zasilą pierwszoklasiści z profilu policyjnego (18 osób) oraz wojskowego (15 osób). W technikum kandydaci do wyboru mieli naukę w zawodach: technik informatyk, gdzie utworzono 2 klasy po 32 uczniów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej (35 osób), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (18) i technik analityk (17), co dało jedną klasę. Kolejną zasilać będą technicy technologii żywności (18 osób) oraz technik automatyk (15).

  Aż 161 kandydatów wybrało Zespół Szkół nr 1 („Mechanik”). Przy Piotra Skargi powstaną dwie klasy technikum. Jedną tworzyć będą: technik pojazdów samochodowych (17 osób) oraz technik budownictwa i architektury wnętrz (21). Druga klasa powstanie dzięki zawodom: technik mechatronik (18 osób) oraz technik mechatronik esport (18). Wzawodówce” powstaną trzy klasy. W jednej uczyć się będą przyszli mechanicy pojazdów samochodowych (32 osoby). Drugą klasę zasilą robotnicy budowlani (15) oraz fryzjerzy (13). W trzeciej znajdą się kucharze (12), piekarz (1 osoba), cukiernicy (5), sprzedawcy (3), tapicer (1 osoba), stolarz (5) i hydraulik (1 osoba).

  I Liceum Ogólnokształcące wybrało 156 osób. Powstanie 5 klas, które będą liczyły nie mniej niż 30 osób. Natomiast II LO zasili 97 uczniów i powstaną 3 klasy.

  Edukację w Zespole Szkół nr 3, czyli popularnymWłókienniku”, kontynuować będzie 72 uczniów. Powstaną tam dwie klasy: technik fotografii i multimediów (35 osób) oraz technik logistyk (25) i technik ekonomista (12).

  Osoby, które nie dostały się do żadnej ze szkół, same muszą wnioskować o przyjęcie, ponieważ w tym roku nie ma rekrutacji uzupełniającej.

  Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów szkół średnich odbędzie się 1 września w hali powiatowej przy św. Jana.

  Udostępnij