• Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przesyła za naszym pośrednictwem informację dla wszystkich swoich mieszkańców dotyczącą rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2019/ 2020.

    Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia:

    Szanowni Państwo z uwagi na ograniczenia w pracy, które dotykają wszystkie przedsiębiorstwa w naszym kraju, z przykrością informujemy, że z powodu wirusa SARSCoV2, który objął już swoim zasięgiem cały kraj, w bieżącym roku nie będziemy organizowaliGorącego tygodnia” w naszej Spółdzielni. Prosimy, apelujemy do Państwa, abyście dla Waszego bezpieczeństwa , wszelkie sprawy w tym związane z rozliczeniem ciepła starali się załatwiać poprzez kontakt drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej czy też listownej.

    Jednocześnie pragniemy poinformować, iż odczyty podzielników ciepła zostały dokonane w lipcu 2020, czyli zgodnie z terminem, ale w firmie, która dokonuje rozliczenia wystąpiły duże kadrowoorganizacyjne ograniczenia w pracy spowodowane oczywiście wirusem SARSCoV2, kwarantannami pracowników i zakażeniami. Dlatego same rozliczenia zostaną Państwu dostarczone najwcześniej w drugiej połowie listopada 2020.

    Liczymy, iż zrozumieją Państwo powód opóźnienia, który w niczym nie zmienia żadnych wzajemnych rozliczeń Państwa z PSM i ZEC. Żywimy nadzieję, że wirus pozwoli nam, pracownikom PSM, dalej pracować i nie zdziesiątkuje nas, jak inne przedsiębiorstwa. Czego Państwu i Nam wszystkim życzymy”.

    Udostępnij