• 18 stycznia i 9 lutego odbędzie się poświąteczna objazdowa zbiórka choinek – poinformowała Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

    Podczas akcji będzie można oddać naturalne choinki. Powinny one być pozbawione wszelkich ozdób i bez doniczek. Nie będą odbierane sztuczne!

    Odbiór choinek odbędzie się po telefonicznym zgłoszeniu do wydziału ochrony środowiska pod nr: (42) 225-46-28, (42) 225-46-29.

    Zgłoszenia na 18 stycznia przyjmowane są do piątku, 15 stycznia, do godziny 12.00. Zgłoszenia na 9 lutego – do 5 lutego, do godziny 12.00.

    Odbiór jest nieodpłatny. Podczas akcji nie będą odbierane inne odpady.

    Udostępnij