• W Pabianicach trwają działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Policjanci drogówki reagują na niebezpieczne zachowania uczestników ruchu, zwłaszcza na przejściach dla pieszych, na których w ostatnim czasie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

    W czwartek, 14 stycznia, w godzinach 6.00 – 22.00 funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego we współpracy ze strażnikami miejskimi przy użyciu monitoringu miejskiego kontrolowali działania pieszy – kierowca na ulicach Pabianic. Policjanci ujawnili 14 wykroczeń, w tym nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, nieprawidłowe zachowanie kierowców w stosunku do rowerzystów oraz kolizje drogowe. Wszystkie wykroczenia popełnione zostały przez kierowców. W tym dniu, na szczęście, nie doszło do zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.    

    – Pabianiccy policjanci drogówki każdego dnia podejmują starania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osób pieszych. W ostatnim czasie do większości zdarzeń drogowych z ich udziałem dochodzi na przejściach dla pieszych – miejscach, w których każdy powinien czuć się bezpiecznie – mówi podkom. Ilona Sidorko, rzecznik prasowy pabianickiej policji. – Częstą przyczyną wypadków jest wciąż nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Dojeżdżając do niego starajmy zachować się maksymalną czujność i koncentrację. Równie niebezpieczne jest wyprzedzanie na pasach czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego.

    Również po stronie osób pieszych są obowiązki wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również z rozsądku. Nigdy nie wchodźmy na jezdnię wprost pod nadjeżdżający pojazd. Równie ostrożni bądźmy, przechodząc przez przejście dla pieszych. W tych miejscach mamy pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami, ale nie oznacza to, że powinniśmy wbiegać na pasy. Zasada zachowania szczególnej ostrożności dotyczy kierowców, ale nie powinni o niej zapominać również piesi.

    Udostępnij