• Pabianickie Centrum Medyczne poinformowało, że lądowisko H630 Pabianice zostało dopuszczone do wykonywania operacji lotniczych przez śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w trybie całodobowym.

    Tym samym 18 stycznia projekt pn. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pabianickiego Centrum Medycznego w Pabianicach wraz z budową lądowiska” został zrealizowany.

    Udostępnij