• Od 1 do 17 lipca skazani znów sprzątali ulice Pabianic pod okiem strażników miejskich.

    W ramach prac społecznych skazani porządkowali pasy drogowe podległe ZDM oraz tereny WGN i WOŚ.

    Skazani oczyszczali chodnik na ul. Zamkowej wzdłuż parku Słowackiego oraz zamiatali chodniki na ul. Waryńskiego – mówi Tomasz Makrocki, komendant SM. – Ponadto oczyszczali chodnik na ul. Narutowicza 25/27 oraz sprzątali po burzy na ul. Kilińskiego 8/ul. Grobelna.

    W parku Słowackiego skazani oczyszczali z chwastów chodniki i rabaty kwiatowe. Na ul. św. Rocha 22 czyścili chodnik.

    Foto: SM

    Udostępnij