• We wtorek, 27 lipca, w Starostwie Powiatowym w Pabianicach odbyło się uroczyste wręczenie odznak PCK.

  Za wieloletnie wspieranie i działalność na rzecz PCK Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża przyznała Odznakę I stopnia staroście Krzysztofowi Haburze, zarazem członkowi Polskiego Czerwonego Krzyża, honorowemu krwiodawcy, kawalerowi Kryształowego Serca. Identyczną odznakę – za wieloletnie wspieranie i działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża – odebrała z rąk prezes okręgu łódzkiego PCK Jolanty Chełmińskiej dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach – Magdalena Werstak.

  Ponadto za wieloletnią działalność na rzecz PCK Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia wręczono Włodzimierzowi Odrowskiemu, członkowi PCK, honorowemu krwiodawcy, byłemu prezesowi Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach, kawalerowi Kryształowego Serca, obecnemu prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy LUMILEDS POLAND SA Pabianice.

  Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża przyznała Odznakę III stopnia  Agnieszce Urlik, członkini PCK, przewodniczącej komisji rewizyjnej Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach, opiekunce szkolnych krwiodawców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego.

  Za wieloletnią działalność na rzecz PCK Odznakę III stopnia otrzymał również Zbigniew Szemraj, członek Polskiego Czerwonego Krzyża, honorowy krwiodawca, kawaler Kryształowego Serca, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy PAFANA SA.

  Gratulujemy nagrodzonym!

  Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża –

  to polskie, cywilne odznaczenie ustanowione 1 września 1927r. przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, stanowiące zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża, a w szczególności zadań określonych w statucie Stowarzyszenia. Odznaka dzieli się na cztery stopnie (OV – najniższy, I – najwyższy) i nadawana jest przez Kapitułę Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża na wniosek struktur organizacyjnych istniejących w Stowarzyszeniu.

  Godłem Odznaki jest orzeł w koronie. Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża nosi się na lewej stronie piersi po orderach i odznaczeniach polskich. Organizacjom, instytucjom i zbiorowościom posiadającym sztandar wręcza się Odznakę Honorową wraz z dyplomem honorowym nadania Odznaki, zawieszając ją na biało-czerwonej szarfie przypiętej do sztandaru.

  Udostępnij