• 16 lipca w siedzibie urzędu wójt gminy Dobroń  podpisał umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Chodzi o budowę sali gimnastycznej w Mogilnie Dużym. 

    W wyniku przetargu została wyłoniona firma, która zajmie się kompleksowym zarządzaniem projektem na szczeblu technicznym, administracyjnym i finansowym. 16 lipca wójt Robert Jarzębak podpisał stosowną umowę.

    Przypomnijmy: projekt obejmuje budowę sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym.  Powierzchnia budynku podzielona została na dwie części zgodnie z planowaną funkcją budynku. Na parterze znajdować się będzie sala gimnastyczna z zapleczem, a na piętrze mała sala sportowa z pomieszczeniem technicznym oraz szatnie i łazienki.

    Gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 61,86 % kosztów kwalifikowanych (ponad 4 mln złotych pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020). 

    Foto: UG Dobroń

    Udostępnij