• Spółdzielnia „Zielone Pabianice”, o której głośno zrobiło się w maju w związku z wątpliwościami w gospodarowaniu pieniędzmi, jest obecnie w stanie likwidacji.

  Spółdzielnia socjalna została założona jako przedsiębiorstwo społeczne w listopadzie 2016 roku przez miasto Pabianice w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oratorium – Przygoda Życia dzięki pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Centrum Klucz. Od 2018 roku „Zielone Pabianice” realizowały usługi opiekuńcze na terenie miasta. „Każdą usługę wyceniamy indywidualnie, ale zgodnie z hasłem: Kosimy trawniki, a nie portfele” – twierdziła przewrotnie na swojej stronie internetowej spółdzielnia…

  12 maja 2021 roku na sesji Rady Miejskiej prezydent Grzegorz Mackiewicz poinformował, że sprawa związana z wątpliwościami w gospodarowaniu pieniędzmi w Spółdzielni „Zielone Pabianice” trafiła na policję i do prokuratury.

  W związku z wątpliwościami co do gospodarki finansowej i materiałowej prowadzonej przez spółdzielnię w kwietniu zdecydowałem się na przeprowadzenie tam tzw. kontroli właścicielskiej, wynikającej z ustawy o spółdzielniach socjalnych. Jako jeden z udziałowców miałem takie prawo. W jej toku i po radzie nadzorczej, czyli spotkaniu z drugim spółdzielcą, zdecydowaliśmy się na rozszerzenie zakresu tej kontroli i przeprowadzeniu kontroli całej gospodarki finansowej – mówił wtedy prezydent Mackiewicz.

  11 maja odbyło się walne zgromadzenie spółdzielców z udziałem przedstawiciela Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Z funkcji prezesa odwołano Justynę Kirsz. Jej obowiązki przejęła Anna Kilańska oraz Barbara Wiracka. Ich zadaniem było jak najszybsze uporządkowanie spraw.

  Jak sprawa „Zielonych Pabianic” wygląda dziś?

  – Spółdzielnia „Zielone Pabianice” jest aktualnie w stanie likwidacji, o czym zdecydowali jej członkowie w związku z trudną sytuacją finansową. Obecnie wypowiadane są umowy na usługi, które świadczyła – powiedziała nam dziś Aneta Klimek, rzecznik ratusza. 

  Udostępnij