• Od 18 do 30 kwietnia skazani pod nadzorem strażników miejskich wysprzątali 27 terenów (ulice i działki).

    Prowadzone przez naszą straż miejską od 5 lat działania związane z wyznaczeniem i nadzorem prac społecznych osób skazanych prawomocnymi wyrokami przynoszą kolejne efekty i korzyści finansowe dla miasta.

    Prace osób skazanych pozwalają miastu na zaoszczędzenie finansów, a tym samym podatków naszych mieszkańców, na zlecenie takich prac firmom zewnętrznym, które w obecnym czasie mogą generować duże koszty – zauważa Tomasz Makrocki, komendant SM. – Dodatkowo możemy się pochwalić, że jesteśmy wśród straż miejskich w Polsce wyjątkiem w prowadzeniu działań z osobami skazanymi.

    foto: SM

    Udostępnij