• Dla mieszkańców gminy Dobroń, którzy odczuwali okresowe niedobory wody pitnej, mamy dobre wieści. Kilkuletnie starania i prace przygotowawcze prowadzące do wybudowania nowej stacji uzdatniania wody w Markówce weszły w ostatni etap – poinformowali włodarze.

  W poniedziałek, 9 maja, została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wartość kontraktu to 13.407.000 zł brutto. W ramach zadania zostanie wybudowana stacja oparta na nowoczesnej metodzie uzdatniania wody poprzez proces ozonowania.

  Jest to metoda wykorzystująca ozon i praktycznie eliminująca stosowanie podchlorynu sodu w procesie uzdatniania wody surowej do celów spożywczych. Stacja będzie miała większe możliwości uzdatniania wody, co pozwoli na wyeliminowanie okresowych braków w sieci czy spadku ciśnienia – mówią urzędnicy.

  Projekt przewiduje także możliwość zwiększenia „mocy przerobowej” w przyszłości o ok. 50%, gdyby wystąpiła taka potrzeba. Nowoczesny obiekt przyczyni się do zapewnienia wody dla potrzeb zakładów produkcyjnych, a także umożliwi podłączenie do sieci nowo budowanych budynków mieszkalnych.

  W ramach inwestycji przewiduje się zastosowanie instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej energię słoneczną do wspomagania energii elektrycznej – dodają pracownicy urzędu gminy.

  Realizację zadania przewidziano na 18 miesięcy od daty zawarcia – do 9 listopada 2023 roku. Umowa została zawarta z Konsorcjum „FUNAM” i Firmą Budowlaną Wojciech Chełchowski, Barbara Chełchowska.

  Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.000.000 zł. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy.

  foto: UG Dobroń

  Udostępnij