• Miło poinformować, że wśród finalistów Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia w województwie znalazł się pabianiczanin Michał Grala z Zespołu Szkół nr 2.

    To była już XXIX Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia. Jej celem jest wykształcenie wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia.

    Zdobywcą III miejsca w województwie łódzkim w kategorii szkoły ponadpodstawowe jest uczeń z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach – Michał Grala. Do konkursu przygotowała go nauczycielka Małgorzata Zbijewska-Gęs.

    Olimpiada odbywa się w czterech etapach: szkolnym, rejonowym, okręgowym i ogólnopolskim. Na etapie szkolnym w czasie 30 minut uczestnik musi odpowiedzieć na 20 pytań testowych, na rejonowym tych pytań było 30 i 40 minut na odpowiedzi, a na okręgowym 40 i 45 min. na odpowiedź. Etap szkolny i rejonowy to był egzamin pisemny, natomiast w okręgowym oprócz etapu pisemnego uczestnik musiał przedstawić komisji przebieg i sposób prezentacji zdrowego stylu życia, który zorganizował dla społeczności szkolnej lub lokalnej. Do poszczególnych etapów przechodzili wyłącznie zwycięzcy w kategorii szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

    Dodajmy, że podsumowanie rejonowego etapu Olimpiady, połączone z wręczaniem nagród, odbędzie się w poniedziałek, 20 czerwca, w siedzibie PCK przy ulicy Moniuszki 16. Początek godzina 13.00.

    Udostępnij