• Od 25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14. emeryturę. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, co oznacza, że nie trzeba w tej sprawie składać żadnego wniosku.

  Świadczenie na rękę wyniesie 1217,98 zł. W pełnej wysokości otrzyma je ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekroczy 2900 zł. W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość „czternastki” wyniesie 50 zł.

  Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego.

  – Prawo do świadczenia głównego będzie badane na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. „Czternastki” nie otrzymają osoby, których wypłata emerytury, renty czy innego długoterminowego świadczenia z ZUS została zawieszona – informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

  W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września.

  – Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc otrzymają „czternastkę” w październiku – mówi rzeczniczka.

  „Czternastka” będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia uzupełniające dla osób niesamodzielnych.

  Udostępnij