• Postępuje budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 na terenie PTC. Roboty budowlane mają się zakończyć 30 listopada. Wówczas rozpocznie się wyposażanie budynku w niezbędną infrastrukturę sportową.

    – Konstrukcja została zadaszona, pozostała stolarka i roboty wykończeniowe, montaż instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz wyposażenie – powiedziała wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek nadzorująca budowę hali przy ulicy Grabowej. – Do końca roku na pewno uporamy się z tym zakresem robót i niebawem hala zostanie oddana do użytku. Teren dookoła zostanie zagospodarowany. Planujemy tutaj teren rekreacyjny, z którego będzie mogła korzystać młodzież z okolicznych osiedli, ale też z pobliskiej szkoły.

    Wielofunkcyjna hala sportowa powstaje w północno-wschodniej części obiektu PTC. Inwestycja obejmie część główną z boiskami (piłka ręczna, piłka nożna halowa futsal, koszykówka, siatkówka, badminton) oraz zaplecze szatniowo-administracyjno-socjalne.

    Udostępnij