• W środę, 26 października, w ratuszu zorganizowano briefing prasowy w sprawie remontu tramwajowego. Uczestniczyli w nim prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, wiceprezydent Marek Gryglewski, wójt gminy Ksawerów Adam Topolski oraz przedstawiciele wykonawcy Rafał Sąciński, prezes zarządu Progreg InfraCity, i Janusz Nawrocki, dyrektor techniczny spółki Włodan.

  –  Witam na spotkaniu poświęconemu temu, co dzieje się za naszymi oknami, największej inwestycji w dziejach Pabianic i Ksawerowa, czyli budowie tramwaju metropolitalnego odcinek Pabianice-Ksawerów-Łódź – rozpoczął prezydent Grzegorz Mackiewicz. – Po 15 października, kiedy to był termin zakończenia tej inwestycji, odbyło się kilka dosyć burzliwych spotkań z wykonawcą przy udziale partnera, czyli gminy Ksawerów, jak i również wszystkich konsorcjantów, czyli firmy Progreg, firmy Włodan i MPK Łódź.

  W trakcie tych spotkań udało się przekonać wykonawcę, żeby oddawał inwestycję etapami w ramach odbiorów częściowych robót. Czyli to, co w zasadzie jest już gotowe, żeby uzupełnił w brakujące elementy, uzyskał kolejne odbiory poszczególnych fragmentów ulicy Zamkowej i Warszawskiej  i jak najszybciej przekazał do użytkowania część drogową tam, gdzie nie są prowadzone prace archeologiczne.

  Od 31 października przejezdne będzie skrzyżowanie Konstantynowska/Warszawska/Bóźniczna (z wyjątkiem wlotu zachodniego ul. Warszawskiej).

  Przekazanie do odbioru pozostałych odcinków:

  do 20 listopada ul. Łaska, od pętli tramwajowej przy ul. Wiejskiej do ul. Zielonej oraz ul. Łódzka w Ksawerowie na odcinku od Małego Skrętu do ul. Widzewskiej

  do 30 listopada ul. Zamkowa na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Kilińskiego oraz Warszawska, na odcinkach od ul. Widzewskiej do Dużego Skrętu, od Dużego Skrętu do ul. Sikorskiego, od ul. Sikorskiego do ul. Konstantynowskiej. Termin przekazania odcinków do odbioru może ulec zmianie ze względu na pogodę.

  Wykonawca wnioskował o odbiór końcowy całej inwestycji do czerwca 2023 r., podając za powód m.in. prace archeologiczne. Na dzisiaj ten termin jest nie do zaakceptowania przez miasto Pabianice i gminę Ksawerów. Faktem jest, że prace archeologiczne były prowadzone w znacznie szerszym zakresie niż pierwotnie planowano. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wydał cztery dodatkowe decyzje nakazujące przeprowadzenie badań archeologicznych. Obszar badań, które są niezwykle czasochłonne, powiększył się o 8,5 tys. mkw. Są to jedne z największych badań archeologicznych prowadzonych w tej chwili w regionie. Z uwagi na odkryte grunty nienośne nastąpiła konieczność dodatkowych badań geologicznych i badań nośności, przeprojektowania konstrukcji oraz wykonania wzmocnienia podłoża. Wniosek wykonawcy o przedłużenie terminu jest analizowany. Ewentualna prolongata wymaga zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ze środków którego współfinansowany jest kontrakt.

  Na dzisiejszej konferencji głos zabrał również wójt gminy Ksawerów Adam Topolski: – W imieniu swoim i pana prezydenta należałoby przeprosić wszystkich tych mieszkańców, którym ta inwestycja sprawiła wielkie niedogodności, ale myślę, że jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia, gdzie po ponadstuletniej historii po raz pierwszy tak potężny remont się robi. Należałoby również panu prezydentowi podziękować, bo kiedyś na spotkaniu pani prezydent Zdanowskiej padła propozycja, że może byśmy puścili autobusy elektryczne. Ten temat został zaniechany. Być może byłoby taniej, szybciej, wygodniej, ale jednak tramwaj ma więcej zalet niż autobus. Już do tej pory ponad dziesięć tysięcy osób codziennie korzystało z linii tramwajowej. Mam nadzieję, że po remoncie liczba osób korzystających z tego środka transportu będzie zwiększona. Myślimy o tym, w jaki sposób zmobilizować mieszkańców, by poprzez wprowadzenie jakiejś karty zachęcić do korzystania z tego tramwaju…

  Udostępnij