• Ogłoszono pierwszy nabór wniosków na uzyskanie dotacji z budżetu miasta w 2023 dla pabianickich klubów sportowych na utrzymanie bazy sportowej niezbędnej do szkoleń i organizacji zawodów.

    Będą przyjmowane do 3 stycznia 2023 roku w Urzędzie Miejskim przy Zamkowej 16. Łączna kwota wynosi 250 tys. zł.

    Dotację mogą otrzymać kluby sportowe, które mają siedzibę i działają na terenie Pabianic oraz posiadają na utrzymaniu ze środków własnych obiekty sportowe.

    Udostępnij