• Rząd przyznał kolejne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Znaleźliśmy się pośród wyróżnionych gmin i powiatów.

  RFRD to wsparcie dla samorządów przy budowie i modernizacji dróg. Jak czytamy na stronie rządowej gov.pl, celem Funduszu jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

  Z naszej okolicy dotacje otrzymały:

  • Gmina Ksawerów – 1.524.296,00 zł na rozbudowę ul. Żytniej;
  • Gmina Lutomiersk – 161.630,00 zł na remont nawierzchni drogi gminnej nr 108209E (Jeziorko) – gr. gm. Zadzim (Małyń);
  • Gmina Pabianice – 1.934.706,00 zł na rozbudowę drogi gminnej nr 108278E w Hermanowie

  oraz:

  • Powiat Pabianicki – 2.000.000,00 zł na remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk oraz odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów.

  Udostępnij