• Dzisiaj, 9 lutego, w Urzędzie Miejskim przekazano najnowsze informacje w sprawie trwającego remontu tramwajowego. Wykonawca prac zapewnia, że termin oddania (czerwiec 2023) zostanie dotrzymany.

  W ratuszu zgromadzili się dzisiaj prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, czuwający nad remontem tramwajowym wiceprezydent Marek Gryglewski oraz Rafał Sąciński, prezes PROGREG InfraCity, czyli firmy wykonującej przebudowę centrum.

  Na dziś mamy zakończone roboty budowlane na odcinku między Mc’Donaldem a ulicą Kilińskiego, między Konstantynowską a Sikorskiego, na Warszawskiej oraz w Ksawerowie. Aby oddawać odcinki, musimy mieć stałą organizację ruchu, czyli pomalowane pasy i oznakowanie poziome. W listopadzie i grudniu podjęliśmy próby ich namalowania, ale prace te zostały przerwane. To co malowaliśmy w okresie jesienno-zimowym, nam zeszło, więc wydawało się to bez sensu. Wrócimy do malowania, gdy będzie już sucho i wilgotność powietrza nie będzie przekraczała 80%. Na przełomie lutego i marca dokonamy nasadzeń. Podstacja trakcyjna na ulicy Żeromskiego jest na ukończeniu. Tam zostało nam przyłącze energetyczne, zaczynamy procedurę z PGE – wyliczał dziś prezes Sąciński.

  Na tych odcinkach trwają jedynie roboty wykończeniowe. Na ul. Łaskiej rozwieszane są elementy sieci trakcyjnej. Zespół Inżyniera Kontraktu weryfikuje przekazaną dokumentację powykonawczą.

  Oprócz wdrożenia stałej organizacji ruchu pozostał montaż barierek i ustawienie małej architektury, które zostaną wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wiosną (tak samo jak nasadzenia zieleni). W ostatnich dniach stycznia zostały zakończone badania archeologiczne. Będzie prowadzony jedynie nadzór w trakcie korytowania pod chodniki. Nie przewiduje się już pogłębionych badań oraz ich odbiorów.

  Prace prowadzone aktualnie na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Konstantynowskiej obejmują szeroki zakres:

  • wymianę gruntu (na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Okulickiego, gdzie natrafiono na podłoże nienośne)
  • budowę drogi rowerowej (wykonano już warstwę wiążącą na Starym Rynku oraz na ul. Zamkowej, od Strażackiej do Kilińskiego)
  • ułożenie warstw konstrukcyjnych przyszłej drogi oraz wykonanie warstw bitumicznych na jezdniach ul. Warszawskiej i Stary Rynek
  • budowę chodników
  • budowę odwodnienia i montaż kratek żeliwnych na wpustach
  • układanie mat antywibracyjnych
  • wykonywanie płyty betonowej pod torowisko
  • układanie płyt torowych i międzytorowych
  • budowę kanalizacji teletechnicznej
  • demontaż nieczynnego parociągu
  • prace elektroenergetyczne
  • otworzony został dla ruchu łuk prawoskrętu z ul. Warszawskiej w ul. Konstantynowską

   – Cały czas nadzorujemy, kontrolujemy, oglądamy, jesteśmy w terenie. Nie widzimy na ten moment zagrożeń. Wszystko to, co powinno, jest realizowane. Myślę, że niedługo będziemy kończyli tę inwestycję – powiedział wiceprezydent Marek Gryglewski.

  Udostępnij