• W czasie czwartkowej (26 stycznia) sesji Rady Powiatu przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku w 2022 roku. Z danych wynika, że na terenie powiatu zwiększyła się liczba zdarzeń drogowych i pożarów.

  W 2022 roku komisja funkcjonowała w składzie: przewodniczący starosta Krzysztof Habura oraz członkowie: radne powiatowe Maria Wróbel i Jadwiga Wadowska-Gryzel, komendant powiatowy policji Jarosław Tokarski, komendant powiatowy straży pożarnej Władysław Duraj oraz komendanci straży miejskiej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim Tomasz Makrocki i Waldemar Stegliński. W pracach komisji uczestniczyła ponadto prokurator rejonowa Monika Piłat.

  W ubiegłym roku odbyły się trzy posiedzenia: 21 czerwca, 18 października oraz 15 grudnia.

  Profilaktyka

  W okresie wakacyjnym i bezpośrednio go poprzedzającym mundurowi podejmowali działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Najważniejszymi wśród nich były: I Piknik Mundurowy „Łączy Nas Służba”, „Letnie Kino Profilaktyczne” czy liczne spotkania, m.in. z uczestnikami kolonii w Salezjańskim Ośrodku Młodzieżowym „Don Bosco”, półkolonii w Strefie Ruchu w Pabianicach oraz placówce Wsparcia Dziennego „Junior” w pabianickim MCPS. Ponadto policjanci przeprowadzili dużą ilość kontroli akwenów oraz kąpielisk strzeżonych i niestrzeżonych, placów zabaw, miejsc masowej rozrywki oraz punktów sprzedaży alkoholu.

  Wypadki i kolizje

  Od stycznia do września 2022 na terenie powiatu pabianickiego odnotowano 923 zdarzenia drogowe (w analogicznym okresie 2021 roku było ich 1108 – to spadek o 17%). Niestety, odnotowano 49 wypadków drogowych, co oznacza wzrost o 53%. W ich wyniku zmarło 8 osób (wzrost o ponad 100%), a 47 zostało rannych (wzrost o 18%).

  Niezmiennie od wielu lat najczęstszą przyczyną wypadków jest nieostrożne wejście pieszego na jezdnię przed jadącym pojazdem, nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

  W omawianym okresie z ruchu wyeliminowano 217 kierujących pod wpływem alkoholu, co stanowi wzrost aż o 217% w stosunku do roku 2021.

  Zespół ds. wykroczeń KPP w Pabianicach przeprowadził 2105 postępowań w sprawach o wykroczenia. Ich przedmiotem było głównie przekroczenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykroczenia przeciwko mieniu oraz inne z działu kodeksu wykroczeń.

  Działania strażaków

  Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Pabianicach odnotowała wyraźny wzrost liczby pożarów (z 22 w roku ubiegłym do 60 w roku obecnym) spowodowany wypalaniem suchych traw i nieużytków. Wzrosła także liczba zdarzeń w budynkach jedno- i wielorodzinnych. Łącznie jest to 20 pożarów więcej niż w roku 2021. Ponad dwukrotnie zwiększyła się ilość pożarów w lasach. Liczba osób poszkodowanych kształtowała się na zbliżonym poziomie.

  O około 20% spadła liczba zdarzeń spowodowanych miejscowymi zagrożeniami. Zmniejszyła się również ilość alarmów fałszywych. W 2022 odnotowano także mniej zdarzeń związanych z gwałtownymi burzami, silnymi wiatrami oraz ulewnymi opadami deszczu.

  Najważniejszymi akcjami strażaków w ubiegłym roku były m.in. marcowy pożar budynku jednorodzinnego w Baryczy (straty około 150.000 zł), czerwcowy pożar budynku produkcyjnego w Konstantynowie Łódzkim (straty około 500.000 zł) czy lipcowy pożar zakładu szklarskiego z częścią mieszkalną na ul. Żytniej w Pabianicach (straty około 203.000 zł).

  Na realizację zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przewidziano 9.605.600 zł.

  Udostępnij