• W  środę, 1 marca, rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli miejskich. Rodzice mogą składać wnioski elektronicznie do 21 marca.

  Tak jak rok temu, rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie udostępniony rodzicom poprzez stronę https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice.

  We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola można wskazać trzy przedszkola w kolejności wyboru. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej wybranej placówki oraz na stronie Urzędu Miejskiego.

  Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli pojawią się 3 kwietnia. Po tym terminie rodzic lub opiekun prawny będzie musiał potwierdzić wolę przyjęcia za pomocą systemu elektronicznego (brak potwierdzenia woli jest jednoznaczny z rezygnacją).

  Komisja rekrutacyjna 17 kwietnia poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

  Rodzice dzieci, które obecnie chodzą do przedszkoli, od 20 do 23 lutego mogli składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Na tej podstawie zostanie określona liczba wolnych miejsc w przedszkolach w nowym roku szkolnych.

  W obecnym roku szkolnym do 12 przedszkoli miejskich uczęszcza około 1780 dzieci.

  Udostępnij