• Dzisiaj, 17 kwietnia, placówki ogłosiły listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

    Wszystkie zgłoszone dzieci mają zapewnione miejsca w przedszkolach.

    Przyjętych zostało 364 nowych dzieci. Do 12 miejskich przedszkoli uczęszczać będzie 1605 dzieci. Najwięcej grup utworzą Przedszkole Miejskie nr 4 i 13, a najmniej Przedszkole Miejskie nr 8.

    Udostępnij