• News will be here
 • Praktycznie każdy, kto choć raz w życiu starał się o kredyt lub pożyczkę, wie, jak wygląda proces starania się o przyznanie środków. Gdy otrzymamy już upragnione pieniądze, często oprócz spłaty rat nie przywiązujemy wagi do obowiązków, które mamy wpisane w umowie z bankiem lub firmą pożyczkową. Jednak, aby nie narazić się na przykre konsekwencje – te finansowe i prawne, musimy mieć na uwadze, że o niektórych zmianach w naszym życiu powinna również wiedzieć instytucja, z którą podpisaliśmy uwagę. Szczególnie jeśli zobowiązanie, które spłacamy, jest długoterminowe. O czym powinniśmy powiadomić bank, gdy spłacamy kredyt?

  Zmiana danych, o których musisz poinformować, gdy spłacasz kredyt

  Jeżeli zdecydowaliśmy się na pozyskanie środków z banku, musieliśmy także podpisać stosowną umowę. W umie zawarte są obowiązki zarówno kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. Często po sprawdzeniu, czy finansowe warunki umowy są zgodne z przedstawioną ofertą i podpisaniu umowy, więcej do niej nie wracamy. Szczególnie wówczas, gdy nasza współpraca z kredytodawcą przebiega bez większych komplikacji. Zdarza się, że jeśli kwota raty kredytu jest niewielka i złożymy w banku dyspozycje stałego przelewu, w ogóle nie myślimy o swoim zobowiązaniu. Są jednak w życiu sytuacje, które musimy do banku zgłosić. To szczególnie istotne, jeśli nasze zobowiązanie jest długoterminowe np. kredyt hipoteczny lub kredyt konsolidacyjny. Jakie zatem sytuacje należy zgłosić do kredytodawcy? Odpowiadamy.

  Zmiana lub utrata pracy

  Jeżeli jesteśmy w trakcie spłacania kredytu, naszym obowiązkiem jest wpłacanie rat w wyznaczonym czasie i w ustalonej kwocie. Regularna spłata zobowiązania możliwa jest w przypadku, gdy posiadamy stałe źródło dochodu. W momencie, gdy tracimy pracę, należy ten fakt zgłosić do banku. Najważniejsze jest, abyśmy swoje problemy finansowe zgłosili, zanim minie termin płatności kolejnej raty. Jesteśmy wówczas w stanie w porozumieniu z bankiem wypracować nową strategię spłat. Możliwe, że jeśli poprzednie raty spłacaliśmy terminowo, bank zaproponuje nam wakacje kredytowe lub inną formę refinansowania, np. wydłużenie okresu kredytowania w zamian za obniżenie miesięcznej raty. Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że instytucja finansowa udostępniła nam środki w wyznaczonej kwocie, ponieważ w momencie wnioskowania mieliśmy odpowiednią zdolność kredytową. W chwili utraty głównego źródła dochodu nasza zdolność kredytowa drastycznie maleje, o czym musi wiedzieć bank.

  Podobnie wygląda sytuacja, gdy nie tracimy pracy, lecz zmieniamy ją, ale nasze zarobki będą niższe. W tym przypadku również jesteśmy zobligowani do poinformowania banku o zaistniałym fakcie. Co istotne, nawet jeśli zmienimy pracę na bardziej dochodową, to jest to na tyle istotna informacja, że należy ją przedstawić kredytodawcy.

  Jeśli jesteśmy na etapie starania o kredyt, które przy wysokiej kwocie może potrwać nieco dłużej, a zmienimy zatrudnienie, również powinniśmy powiadomić o tym bank. Przez zmianę pracy nasza zdolność kredytowa może ulec modyfikacji. Jeżeli nie poinformujemy banku o zmianie pracy – szczególnie na mniej rentowną, bank może zerwać negocjacje. Konsument może również zostać podejrzany o chęć zawyżenia dochodów, co jest równoznaczne z chęcią wyłudzenia kredytu.

  Jeżeli korzystamy z kredytu długoterminowego na wysoką kwotę, warto rozważyć ubezpieczenie od utraty pracy. Dzięki ubezpieczeniu będziemy mogli bez trwogi o rosnący dług skupić się na poszukiwaniach nowego źródła dochodu.

  Zmiana miejsca pobytu

  Adres jest jedną z kluczowych informacji, którą podajemy podczas zawierania umowy kredytowej. Adres jest dlatego ważny, że w razie problemów ze spłatą zobowiązania, konsument będzie informowany o wprowadzanych modyfikacjach drogą listowną. Ponadto wszelkie monity i ponaglenia nadsyłane są na adres podany w umowie kredytowej. Dlatego, jeśli się przeprowadzimy, należy o tym fakcie poinformować bank. Należy pamiętać, że niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do konsekwencji prawnych lub finansowych, nałożonych przez kredytodawcę. Więcej informacji na temat kredytów i pożyczek znajdziemy na stronie internetowej lendup.pl

  Zmiana nazwiska

  W Polsce przyjęło się, że po zawarciu związku małżeńskiego kobieta przyjmuje nazwisko męża. Zdarzają się również sytuacje odwrotne, kiedy to mąż przyjmuje nazwisko żony. Niezależnie od tego, kto i na jakiej podstawie zmienił nazwisko, należy powiadomić o tym fakcie bank, który udzielił nam kredytu. W przypadku zmiany nazwiska i miejsca pobytu musimy poinformować nie tylko bank, który udostępnił nam środki, ale także bank, w którym prowadzimy rachunek bankowy.

  Aby dokonać zmiany, musimy posiadać aktualny dowód osobisty z nowym nazwiskiem. Najszybszą drogą zmiany danych jest udanie się do placówki banku. Jeśli jest to niemożliwe, możemy udać się do kancelarii notarialnej po odpowiednie pismo. Notariusz potwierdza zgodność danych, dokument ten przesyłamy – najlepiej listem poleconym na adres banku.

  W momencie, w którym bank otrzyma pismo poświadczające zmianę naszego nazwiska, dokona niezbędnej korekty.  

  Podsumowanie

  Jeśli zawarliśmy umowę kredytową z bankiem, konieczne było podanie danych, które nas identyfikują (imię i nazwisko oraz adres), a także informacji o swoich zarobkach. Jeśli w trakcie trwania umowy informacje te uległy zmianie, naszym obowiązkiem jest poinformować stronę umowy o zaistniałych zmianach. W przypadku zmiany adresu i nazwiska, modyfikacje te nie wpływają na spłatę zobowiązania zgodnie z harmonogramem. Utrata praca lub zmiana pracy na mniej płatną mogą jednak negatywnie wpłynąć na wywiązanie się z umowy. Należy zatem niezwłocznie poinformować bank o tym, że istnieją przesłanki ku temu, by podejrzewać problemy ze spłatą kredytu według ustalonych zasad. W tym przypadku warto udać się do banku osobiście i negocjować korzystniejsze warunki spłaty. Pamiętajmy, że informacja o zmianie pracy na lepiej płatną również powinna być odnotowana w banku.  

  Udostępnij