• 8 maja w Urzędzie Gminy Dobroń zawarto umowę na realizację zadania pn.: „Вudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim”. Dokument podpisali wójt Robert Jarzębak i przedstawiciel firmy Sport Grupa.

    W ramach zadania przewidziano budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20,5 m x 35 m z nawierzchnią polipropylenową i polami do gry w koszykówkę (2x), piłkę ręczną, siatkówkę oraz tenisa.

    Umowa z firmą Sport Grupa z siedzibą w Mińsku Mazowieckim opiewa na 657.661,84 zł brutto. Czas realizacji tego zadania ustalono na 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

    Inwestycja budowy boiska w Chechle Drugim objęta jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Udostępnij