• Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi zaprasza do udziału w dyżurach telefonicznych ekspertów ZUS.

    Najbliższy dyżur telefoniczny na temat „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne” odbędzie się w środę, 17 maja, w godz. 10.00-12.00 pod numerem telefonu: 42 638 21 63.

    Kolejny dyżur, którego tematem będzie „Prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji” odbędzie się w czwartek, 18 maja, w godz. 9.00- 11.00 pod numerem telefonu: 42 638 21 38.

    Uwaga, telefony są aktywne tylko w godzinach dyżurów.

    Udostępnij