• Dyrektor Państwowej Szkoły  Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach ogłasza postępowanie uzupełniające do 1 klas PSM I stopnia na rok szkolny 2023/24.

  Chodzi o:

  • Cykl czteroletni, specjalności: klarnet, fagot, waltornia, puzon, perkusja, altówka, kontrabas, akordeon. Wiek kandydata: 8-16 lat (w danym roku kalendarzowym kandydat kończy określoną liczbę lat)
  • Cykl sześcioletni, specjalności: skrzypce, akordeon, klarnet, fagot, perkusja, puzon, waltornia. Wiek kandydata: 7-10 lat (w danym roku kalendarzowym kandydat kończy określoną liczbę lat)

  Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony szkoły lub sekretariatu)
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej

   Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły (w okresie wakacyjnym czynny od poniedziałku do wtorku w godz. 9.00 – 13.00) osobiście lub drogą mailową na adres: sekretariat@muzyczna.pabianice.pl.

   Termin przyjmowania zgłoszeń: 1 lipca – 25 sierpnia.

  Udostępnij