• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza do udziału w całorocznej akcji „Seniorzy u Marszałka”.

  Dedykowana jest ona seniorom z Łodzi i regionu łódzkiego – miłośnikom kultury, sztuki, literatury, filmu, hobbystom i pasjonatom.

  W ramach projektu na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i w regionie łódzkim organizowane będą zróżnicowane tematycznie spotkania oraz działania mające na celu integrację międzypokoleniową oraz wspólne spędzanie czasu w bibliotece. Głównymi założeniami przedsięwzięcia jest integracja i aktywizacja seniorów, a także zaspakajanie potrzeb kulturalnych i rozwijanie zainteresowań uczestników.

  W programie: wykłady, pokazy filmów, zajęcia warsztatowe, kluby dyskusyjne, konwersatoria, wystawy.

  Szczegółowych informacji udziela dział informacji naukowej WBP: tel. 42 663-03-33,
  mail: informacja@wbp.lodz.pl.

  Udostępnij