• W związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach odbędą się dyżury mediatorów.

  Oto harmonogram dyżurów:

  16 października w godzinach od 10.00 do 14.00 – pokój nr 205, II piętro, Elżbieta Karpecka

  17 października w godzinach od 10.00 do 14.00 – pokój nr 210, II piętro, Mirosława Klekotka

  18 października w godzinach od 10.00 do 14.00 – pokój nr 205, II piętro, Elżbieta Karpecka

  19 października w godzinach od 10.00 do 14.00 – pokój nr 205, II piętro, Elżbieta Karpecka

  20 października w godzinach od 10.00 do 14.00 – pokój nr 210, II piętro, Mirosława Klekotka

  Możliwy będzie także kontakt telefoniczny:

  16 października w godzinach od 10.00 do 14.00 – 42 22 55 190

  17 października w godzinach od 10.00 do 14.00 – 42 22 55 118

  18 października w godzinach od 10.00 do 14 00 – 42 22 55 190

  19 października w godzinach od 10.00 do 14.00 – 42 22 55 190

  20 października w godzinach od 10.00 do 14.00 – 42 22 55 118

  lub mailowy na adres:

  zkss1@pabianice.sr.gov.pl

  Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych. Mediatorów wpisuje i skreśla Prezes Sądu Okręgowego. Dane kontaktowe do mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

  Szczegółowe informacje nt. mediacji znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Udostępnij