• 19 grudnia w Pabianickim Centrum Medycznym odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne.

  Bożonarodzeniowe spotkanie rozpoczął występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach (w składzie: Adam Hawryluk, Franciszek Poterała, Szymon Rzepkowski, Łukasz Łubisz, Maja Rzepkowska, Zofia Łacha, Zofia Wawrzyniak, Jan Dziedzic) wraz z akompaniatorką Martą Kubicką-Skurpel, którzy odegrali wersje instrumentalne znanych kolęd: „Bóg się rodzi”, „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Mizerna cicha” oraz „Wśród nocnej ciszy”. Kolęd wysłuchali m.in. bp Jan Cieślar, dziekan dekanatu pabianickiego Ryszard Stanek, prezydent Grzegorz Mackiewicz z zastępcami, sekretarz miasta Paweł Rózga, starosta Jacek Wróblewski, członek zarządu powiatu Robert Kraska, przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak, wójt gminy Pabianice Marcin Wieczorek, wójt gminy Ksawerów Adam Topolski, wiceburmistrz Rzgowa Monika Pawlik, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek Karcz, zastępca komendanta Powiatowej Komendy Policji w Pabianicach mł. insp. Sławomir Kłos, dyrektor PUP Magdalena Werstak, dyrektor MCPS Katarzyna Cegiełka, prezesi pabianickich firm oraz pracownicy PCM.

  Harcerze przekazali na ręce prezesa PCM Witolda Olszewskiego Betlejemskie Światełko Pokoju. Po tym symbolicznym geście głos zabrał prezydent Grzegorz Mackiewicz, dziękując za możliwość przybycia na coroczne spotkanie.

  Zwrócił uwagę na to, jak owocny był to dla szpitala rok: – Po pierwsze, z bardzo dobrym wynikiem zakończyliście akredytację, po drugie dokonaliście zakupu wielu sprzętów, zarówno tych za kilka, kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak i nowego laparoskopu prawie za półtora miliona. Zarządowi udało się również pozyskać granty na 15 milionów złotych, choćby na kontynuację programu „Dostępność plus”, który będziemy rozwijać też w latach następnych. Gratuluję wszystkich certyfikatów i nagród, które w tak dużej liczbie zdobyło w tym roku PCM, a także sukcesów medialnych. Gratuluję zakończenia kolejnego projektu związanego z psychiatrią dzieci i młodzieży. To wszystko zawdzięczamy nie tylko zarządowi PCM i radzie nadzorczej, ale przede wszystkim wam. Największym sukcesem jest to, że mamy tutaj jedną wielką medyczną rodzinę PCM. Wszystkiego najlepszego na święta i nowy rok!

  Życzenia zarówno prezydenta, jak i późniejsze wystąpienie prezesa PCM, skierowane były zarówno do wszystkich obecnych, jak i tych pracowników, którzy czas świąteczny spędzą w szpitalu na służbie.

  Głos zabrał także starosta Jacek Wróblewski, zwracając uwagę na to, że sukcesy PCM przekładają się na jakość leczenia. W imieniu posła Krzysztofa Habury głos zabrał Dawid Zakrzewski, przypominając, że PCM jest miejscem stycznym dla ochrony zdrowia nie tylko pabianiczan, ale też mieszkańców okolicznych gmin. Przypomniał o konieczności dalszego wspierania szpitala dla jego rozwoju.

  Czas umilił też występ podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej. Przygotowani przez kierownik Agnieszkę Jaksę zaśpiewali piosenki „Noel” oraz „Mario, czy ty wiesz?”.

  – Czego najczęściej życzymy sobie na święta? Oczywiście zdrowia! A kto się nim opiekuje? Właśnie Pabianickie Centrum Medyczne. Pamiętajmy, że właśnie tacy ludzie, jak pracownicy PCM, mają swoją misję, a na końcu tej misji zawsze stoi człowiek – powiedziała kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.

  Obecni na spotkaniu duchowni – bp Jan Cieślar oraz ks. kanonik Ryszard Stanek – po odczytaniu fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu, poświęcili opłatki, którymi później mogli podzielić się zgromadzeni.

  – My, chrześcijanie, bierzemy uroczystość Bożego Narodzenia z Księgi Życia, czyli Pisma Świętego. Życzymy, aby te święta przyniosły nadzieję na pokój, wiarę i miłość. A państwu tu pracującym życzę, abyście byli źródłem nadziei dla tych, którzy proszą o pomoc i wsparcie – mówił bp Cieślar.

  Zwieńczeniem przemówień i składanych życzeń było przekazanie prezesowi PCM symbolicznej świecy i dzielenie się przez zgromadzonych opłatkiem. Nie zabrakło również bożonarodzeniowego poczęstunku.

  Udostępnij