• Tydzień mija pod znakiem przyszłorocznych finansów w mieście i powiecie. 22 grudnia, dzień po budżetowej sesji miejskiej, w starostwie spotkali się radni powiatowi. Podczas 71. sesji nie wszyscy byli jednak obecni…

  Dochody budżetu powiatu na rok 2024 ustalono w wysokości: 152.111.825,58 zł, z tego dochody bieżące: 149.544.037,58 zł i majątkowe: 2.567.788 zł, o czym poinformowała na dzisiejszej sesji Rady Powiatu skarbnik Elżbieta Piekielniak. Wydatki wyniosą starostwo 158.445.896,94 zł, z tego wydatki bieżące: 148.020.046,94 zł i majątkowe: 10.425.850 zł. Planowany deficyt budżetu to 6.334,071,36. Przychody starostwa ustalono na 7.966.071,36 zł, a rozchody: 1.632.000 zł.

  Starostwo wyda środki m.in. na zadania w zakresie upowszechniania turystyki (6.000 zł), zadania z zakresu geodezji i kartografii (400.000 zł), kwalifikację wojskową (88.000 zł), Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (10.172.200 zł), zarządzanie kryzysowe (161.200 zł), nieodpłatną pomoc prawną (351.780 zł), oświatę i wychowanie (46.147.64,74 zł), programy polityki zdrowotnej (150.000 zł) czy obiekty sportowe (1.075 649,70 zł).

  W przyszłym roku starostwo zaplanowało m.in. następujące inwestycje: modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E (2.106.000 zł), przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Markówce w gminie Dobroń (550.000 zł), oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych (90.000 zł), przebudowa ul. Piłsudskiego w Pabianicach (150.000 zł), przebudowa ul. Południowej w Ksawerowie (20.000 zł), przebudowa skrzyżowań ul. Grota Roweckiego z Bugaj i Nawrockiego w Pabianicach w zakresie połączenia dróg rowerowych (150.000 zł), przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego z Bugaj w Pabianicach (200.000 zł), budowa peronów przystankowych wraz z dojściami do peronu na ul. Wspólnej w Pabianicach (140.000 zł), przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku Mierzączki Dużej w gminie Dłutów (60.000 zł), modernizacja awaryjnej klatki schodowej zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi w Zespole Szkół nr 1 (50.000 zł), wyposażenie klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu w budynku A Zespołu Szkół nr 3 (50.000 zł), renowacja instalacji odgromowej na budynku A w ZS3 (100.000 zł), modernizacja kuchni stołówki szkolnej przy I Liceum Ogólnokształcącym (150.000 zł), modernizacja tarasu wraz z wykonaniem hydroizolacji ściany w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej (150.000 zł), zakup podnośnika wannowego dla DPS przy Wiejskiej (16.000 zł) czy modernizacja dachu nad kuchnią i jadalnią w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach (85.000 zł). Wydatki na inwestycje i remonty to 11.894.386 zł.

  Po przedstawieniu planu budżetu przez panią skarbnik nadszedł czas na wystąpienia i dyskusję. W przeciwieństwie do wczorajszej sesji Rady Miejskiej, w starostwie nikt nie garnął się do zabierania głosu, a tym bardziej kłótni. Tym samym obrady przebiegły w spokojnej atmosferze, bez złośliwostek i przytyków, tak dobrze nam znanych ze spotkań w ratuszu. Jedyną wypowiedzią była ta w imieniu Koalicyjnego Klubu Radnych.

  Przed nami, podobnie jak w latach ubiegłych, budżet niełatwy. Ale zapewne, znów podobnie jak w latach ubiegłych, dzięki dobremu planowaniu pani skarbnik i zarządu – budżet stabilny i zrównoważony. Zabezpiecza bowiem najważniejsze potrzeby, źródła finansowania deficytów, najważniejsze wydatki inwestycyjne, jak i nadwyżkę operacyjną w części bieżącej budżetu. Ponadto ten już mijający rok, jak i wcześniejsze potwierdzają, że także w trakcie roku pani skarbnik i zarząd poprzez stosowne zmiany potrafią tym budżetem bardzo dobrze zarządzać. Dlatego myślę, że możemy być spokojni i pewni przyjęcia tego budżetu, ale i jego realizacji w trakcie roku. Dlatego Koalicyjny Klub Radnych poprze projekt budżetu na rok 2024 – powiedział Łukasz Stencel, przewodniczący KKR.

  Nie pojawiło się stanowisko opozycji, czyli klubu Prawa i Sprawiedliwości. Opinię tej części radnych na temat budżetu można jednak jasno odczytać z ich frekwencji i wyników głosowania.

  Za budżetem opowiedziało się 16 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu (Grzegorz Hanke, Jarosław Lesman, Tomasz Pierzchała, Robert Rządziński). 3 polityków było nieobecnych – Jarosław Kosmala, Krzysztof Waligórski oraz Marcin Wolski.

  Na koniec głos zabrał starosta, dziękując zgromadzonym za przyjęcie uchwały.

  W imieniu Zarządu dziękuję całej Radzie za pracę nad budżetem oraz za jego dzisiejsze przyjęcie. Rok jest nietypowy, bo jest to rok wyborczy, więc Rada i Zarząd będą nowe. Natomiast to nas nie zwalnia z tego, żeby przygotować i przedstawić całoroczny budżet naszym następcom – podsumował starosta Jacek Wróblewski.

  Udostępnij