• Spotkanie 20 grudnia w PCK było nie tylko okazją do złożenia świąteczno-noworocznych życzeń oraz podziękowań, ale również do wręczenia odznaczeń i wyróżnień.

  W siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach odbyło się wigilijne spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża z terenu objętego działaniem pabianickiego PCK. Zgromadzonych gości, w tym m.in. wiceprezydent Aleksandrę Jarmakowską- Jasiczek, przywitał Andrzej Chałupka, prezes pabianickiego oddziału.

  Na wniosek Zarządu OR PCK Pabianice Minister Edukacji i Nauki za honorowe oddawanie krwi oraz działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża przyznał Medal Komisji Edukacji Narodowej następującym opiekunkom Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża: Izabeli Czestkowskiej z SP nr 17, Ewelinie Gajdzie z SP w Bychlewie, Katarzynie Misiurce – honorowej krwiodawczyni, opiekunce Szkolnego Koła PCK w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie, Iwonie Piechocie z SP nr 13, Kamili Tomaszewskiej z SP w Ksawerowie oraz Annie Kurkowskiej – honorowej krwiodawczyni.

  Na wniosek Zarządu OR PCK Pabianice Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża za honorowe oddawanie krwi i działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża przyznała to najwyższe czerwonokrzyskie odznaczenie: I stopnia: Małgorzacie Grzesiak – opiekunce szkolnych krwiodawców w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie oraz Renacie Krysiak – honorowej krwiodawczyni, opiekunce szkolnych krwiodawców w Zespole Szkół nr 3. II stopnia: Annie Boik – działaczce Polskiego Czerwonego Krzyża oraz krwiodawczyniom i opiekunkom Szkolnych Kół PCK: Barbarze Kardas z SP w Pawlikowicach, Annie Krawczuk z SP w Piątkowisku, Annie Masłowskiej-Trzeszczak z SP nr 14, Katarzynie Olewińskiej z SP nr 8, krwiodawczyni Monice Roszuk-Brząkale z Liceum w Kolumnie, Ewie Sarnowiak z SP w Dłutowie oraz Małgorzacie Zbijewskiej-Gęs z Zespołu Szkół nr 2. III stopnia: Urszuli Dzikowicz z SP w Burzeninie, Monice Kacprowskiej z SP nr 2 oraz Dorocie Śpionek z SP w Ksawerowie. IV stopnia: Agnieszce Marek – honorowej krwiodawczyni.

  Za honorowe oddawanie krwi oraz promowanie tej czerwonokrzyskiej idei z okazji 65-lecia powstania Ruchu HDK PCK Medal 65-lecia otrzymały: Katarzyna Fus, Renata Krysiak, Monika Roszuk-Brząkała. Za honorowe oddawanie krwi Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia otrzymał (min. 18 litrów oddanej krwi) Szymon Wachulec.

  Tytuł „Najlepszego Opiekuna Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża” za 2023r. zdobyła Urszula Dzikowicz ze SP w Burzeninie. Jej działalność została uhonorowana nagrodą – tabletem ufundowanym przez firmę „Dalkowski”.

  Udostępnij