• Wydział komunikacji starostwa powiatowego informuje: od stycznia 2024 roku wchodzą nowe przepisy. Niedopełnienie obowiązku rejestracji używanego samochodu może kosztować nawet tysiąc złotych!

  Zmienia się wysokość kar, dlatego już teraz informujemy mieszkańców powiatu pabianickiego o najważniejszych zmianach w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym wchodzące w życie 1 stycznia 2024 roku – mówi Jacek Wróblewski, starosta pabianicki.

  Niedopełnienie obowiązku rejestracji używanego samochodu w określonym terminie skutkować będzie karą w wysokości 500 zł. Jeśli się tego obowiązku nie dopełni w terminie 90 dni skutkować to będzie karą pieniężną w wysokości 1000 zł.

  Zostanie zniesiony obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu. Wejdzie natomiast w życie obowiązek rejestracji pojazdu. Od stycznia właściciel pojazdu będzie zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (również w drodze dziedziczenia spadku czy darowizny),
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

  W przypadku, gdy właścicielem pojazdu (o których mowa powyżej) jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie on obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

  W przypadku przedsiębiorców handlujących pojazdami kara za przekroczenie podstawowego terminu 90 dni wynosi 1.000 zł, a za przekroczenie 180 dni – 2.000 zł.

  Nadal będzie obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu w terminie 30 dni.

  Właściciel pojazdu dokonuje takiego zgłoszenia u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku, gdy pojazd stanowi współwłasność, zawiadomienie o zbyciu pojazdu wystarczy, że złoży jeden ze współwłaścicieli. Jeśli się tego nie dokona, wówczas zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 250 zł.

  W przypadku, gdy pojazd stanowi współwłasność, kary finansowe w każdym przypadku nakładane są solidarnie.

  Osoba fizyczna:

  • Czas na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu – 30 dni,
  • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 30 dni – 500 zł,
  • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni – 1000 zł,
  • Czas na zgłoszenie zbycia pojazdu – 30 dni,
  • Kara za brak zgłoszenia zbycia w terminie 30 dni – 250 zł.

  Przedsiębiorca mający w swojej działalności handel pojazdami:

  • Czas na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu – 90 dni,
  • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni -1.000 zł,
  • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 180 dni – 2.000 zł,
  • Czas na zgłoszenie zbycia pojazdu – 30 dni,
  • Kara za brak zgłoszenia zbycia w terminie 30 dni – 250 zł.

  Udostępnij