• W tym roku kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa łódzkiego potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia. Przed komisję lekarską wezwanych zostanie 14 kobiet i 661 mężczyzn z powiatu pabianickiego.

  Kwalifikacje wojskowe w powiecie w tym roku odbędą od 12 lutego do 14 marca. Przed komisję lekarską wezwanych zostanie 574 dziewiętnastolatków. Kolejnych 87 osób to starsze roczniki. Kwalifikacje przejdzie też 14 kobiet – mówi starosta Jacek Wróblewski. – Otrzymaliśmy informację, że nasza komisja jest najlepiej oceniana w województwie łódzkim ze względu na warunki lokalowe.

  W sumie wezwanie dostanie 305 mężczyzn z Pabianic, 62 z Lutomierska, 49 z gminy Pabianice, 122 z Konstantynowa Łódzkiego, 52 z gminy Dobroń, 45 z gminy Ksawerów i 25 z gminy Dłutów. Na 13 marca zaplanowano kwalifikację dla 14 kobiet. 4-osobowa komisja oceni stan zdrowia kandydatów, budowę ciała, wzrok i słuch. Każdego dnia od poniedziałku do piątku przebada około 30 osób.

  Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się przed komisją otrzymują wezwanie na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

  W powiecie pabianickim kwalifikacja odbędzie się od 12 lutego do 14 marca w godz. 7.30 – 14.30 przy ul. Sejmowej 2 w Pabianicach.

  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2004 roku
  • mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  • osoby, które w latach 2021-2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej
  • kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

  Kwalifikacja wojskowa wiąże się z nadaniem kategorii wojskowej:

  A – zdolny do czynnej służby wojskowej;

  B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (12 lub 24 miesiące);

  D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;

  E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji podczas wojny.

  Udostępnij